การปลูกต้นกฤษณา ไม้หอม

ต้นกล้าที่จะปลูกควรมีอายุตั้งแต่ 10-12 เดือนขึ้นไป หรือสูงตั้งแต่ 50 เซ็นติเมตรขึ้นไป และพื้นที่ปลูก ควรเป็นดินร่วนปนกรวด และเป็นพื้นที่ถอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่เป็นที่ลุ่ม ถ้าเป็นที่ลาดเนินเขายิ่งดี กล้าไม้ที่จะนำไปปลูก ต้องนำไปตากแดดเพื่อทำให้ต้นแข็งแรง ประมาณ 1 เดือนเป็นอย่างน้อย เนื่องจากจะทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และไม่ตายในระหว่างการปลูก ดังนั้น ควรนำกล้าไม้กฤษณาออกไปตากแดดเพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความแข็งแรงก่อนนำไปปลูก 1 เดือน

ระยะการปลูก แบ่งออกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 ระยะปลูก 2 เมตร คูณ 2 เมตร คือระยะห่างระหว่างต้นและแถวห่างกันข้างละ 2 เมตร จะได้จำนวน 400 ต้นต่อไร่ เหมาะสมำหรับผู้ปลูกที่มีเงินทุนหมุนเวียนได้ตลอด ในระยะเวลา ประมาณ 5-7 ปี

 ระยะปลูก 2 เมตร คูณ 4 เมตร คือระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร และระยะห่างระหว่างแถว 4 เมตร จะได้จำนวน 200 ต้นต่อไร่ ระหว่างแถว ควรปลูกแซมด้วยกล้วนน้ำว้า กล้วยไข่ เพื่อใช้ป้องกันแดดและดูดซับในในฤดูแล้ง และในระหว่างที่รอผลผลิตจากไม้หอม เรายังสามารถขายกล้วยเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อีกด้วย เหมาะสำหรับ ผู้มีเงินทุนหมุนเวียนปานกลาง

 ระยะปลูก 4 เมตร คูณ 4 เมตร คือระยะห่างระหว่างต้น 4 เมตร และระยะห่างระหว่างแถว 4 เมตร จะได้จำนวน 100 ต้นต่อไร่ เหมาะสำหรับ ผู้ปลูกที่มีการปลูกไม้ล้มลุกเป็นหลัก เช่น ถั่ว แตง ผักต่างๆ หัวหอม หัวกระเทียม สับปะรด และมีเงินทุนน้อย

 ใช้ปลูกแซมในสวนผลไม้หรือสวนไม้เศรษฐกิจอื่นๆ โดยการปลูก ให้ขึ้นอยู่กับสภาพความเหมาะสม และความสะดวกในการดูแลรักษา เช่น การปลูกแซมตามช่องว่างตามร่องยางพารา หรือ ปลูกตามบริเวณขอบแนวของที่ดิน สรุปแล้ว การใช้เป็นพืชปลูกแซม ควรปลูกในบริเวณที่ ไม้หอมสามารถรับแสงแดดได้บ้าง เพื่อการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ระยะการปลูก ปลูกตามสภาพื้นที่ การขุดหลุม ควรขุดหลุมกว้าง 50 เซ็นติเมตร ลึก 50 เซ็นติเมตร โดยแยกหน้าดินกองไว้ แยกดินก้นหลุม การปลูก ควรใช้มูลวัว หรือมูลควาย ผสมกับดินในอัตราส่วน 1:5 (มูล 1 : ดิน 5) ประมาณ 1 กำมือแล้วค่อยๆดึงถุงออกอย่าให้ดินแตก วางลงบนกลางก้นหลุมแล้วใช้มีดคัตเตอร์กรีดถุงจากปากถุง แล้วเทให้สูงจากดินในถุงเก่า ประมาณ 5 เซ็นติเมตร กดดินให้แน่นพอสมควร ตั้งต้นไม้หอมให้ตรง เสร็จแล้วรถน้ำให้ชุ่ม อีกประมาณ 2 สัปดาห์ไม้จะเริ่มมีรากลงดินและแตกใบอ่อน แต่ถ้าเตรียมกล้าไม้ แบบถูกวิธีคือการนำออกมาตากแดดก่อนไปปลูกประมาณ 2 เดือน กล้าไม้จะมีสีเหลืองปนเขียว ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการนำไปปลูกโดยไม้ต้องใช้ สแลน ปิด ทำให้ลดต้นทุนและการเพาะปลูกจะได้ผลดีมาก

ช่วงฤดูการปลูก ควรเริ่มปลูกประมาณเดือนพฤษภาคม หรือช่วงที่เริ่มฤดูฝน และในปีแรกเมื่อถึงช่วงฤดูแล้ง ต้องรดน้ำช่วย เพื่อช่วยให้กล้าไม้หอมไม่เหี่ยวเฉาตาย ซึ่งปีแรก กล้าจะสูงประมาณ 2-3 เมตร แต่ถ้าปลูกในฤดูแล้งแล้วมีการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ ผลปรากฏว่า ไม้หอมมีการเจริญเติบโตดี และมีการหยั่งรากหรือการงอกของรากแก้วที่ดีมากด้วย

การปลูกต้นกฤษณา ไม้หอม