การกลั่นน้ำมันกฤษณา

เมื่อแยกเกรดไม้ได้แล้ว ก็ให้สับไม้กฤษณาเป็นชิ้นเล็กๆ บางๆ แล้วนำไปผึ่งลมให้แห้ง อย่านำไปตากแดดจัดมาก จะทำให้น้ำมันกฤษณาระเหยได้ ใช้เวลาประมาณ 3 วันจะแห้ง แล้วนำไปเข้าเครื่องบดให้ละเอียด แล้วนำไปหมักในโอ่ง โดยการใช้น้ำสะอาดและบริสุทธิ์เท่านั้น ในอัตราส่วน 1:1 คือ ผงไม้กฤษณา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือตามลักษณะของเนื้อไม้กฤษณา โดยใช้ผงไม้กฤษณา จำนวน 10-15 กิโลกรัม ตามขนาดของหม้อต้มกลั่น หมักนานประมาณ 10 วัน

การหมักไม้กฤษณา เมื่อหมักแล้วสามารถนำเข้าหม้อต้มกลั่นได้เลย สังเกตจากการจมของผงไม้กฤษณา ถ้าจมแล้วแสดงว่า ไม้ที่ใช้ต้มกลั่นมีคุณภาพดี ใช้เวลาต้มกลั่นอีกประมาณ 10 วัน จึงจะได้น้ำมันมีคุณภาพดีตามที่ตลาดต้องการ

เนื้อไม้กฤษณาบดแล้ว เนื้อไม้กฤษณาบดแล้ว